DIE TEMPEL IS DIE LIGGAAM

Die liggaam is waar jou gemoedslewe – bewussyn, sensasies, gedagtes, gevoelens, gedrag en geloof – gebeur. Jy stap inderdaad letterlik rond as „n wonderbaarlike, lewende, denkende, voelende manifestasie van die volmaakte liefdevolle Intelligensie wat die heelal elke sekonde uit die niet herskep. Die liggaam is „n grootse en heilige misterie. Dit bevat al die geheimenisse van die kosmos. Dis die subatomiese paradoks van kwanta potensiële energie wat as materie verskyn en waardeur inligting as lewe en bewussyn stroom. In elke sel is verstommende intelligensie wat die komplekse prosesse van lewe in elke orgaan en sisteem in „n volmaak geörkestreerde harmonie onderhou. Boonop is jou brein „n spesifieke manifestasie van die groot Intelligensie wat bewus kan word van die wonderwerk wat hy self is en ook van sy verhouding met die makrokosmos en sy eie Oorsprong. Mense sê soms oor God : “Ek vind dit moeilik om te glo in iets wat ek nie kan siennie.” Dit slaan my altyd stom dat iemand so afgesny kan wees van die wandelende wonderwerk wat sy liggaam is, dat hy binne-in die tempel kan lewe en (on-)salig onbewus kan wees van die tasbare, denkende en voelende fisiese manifestasie van die godheid.

By God, when you see your own beauty
You’ll be the idol of yourself.
(Rumi)

Read full article: DIE EINDE VAN